Saluki puppies 2022

Heat start: 14th April 2022

Progesterone level: 28,6 nmol/l on 29th April

Mating: 28th and 30th April 2022

Estimated date of birth: 30th June 2022


Welcome to this page where you can follow Oonah’s pregnancy from the mating until the puppies get born. We are adding newest posts on the top so if you want to start reading from the day 0 of this pregnancy please scroll down to the bottom of this page. Each post is written in Englished followed by Swedish.

***

Välkommen till denna sida där ni kan följa Oonahs dräktighet från parning tills eventuella valpar blir födda. Vi lägger in nyaste inlägg högst upp så vill ni följa denna resa från dag 0 ber vi er scrolla ned till botten av denna sida. Varje inlägg är skrivet först på engelska och därefter på svenska.


2022-05-16 (2w+4d) Day 18 of 63

Oonah as a little puppy (2 weeks old) / Oonah som en liten valp (2 veckor gammal)

Today I only have a short update to share: Oonah tried to vomit in our garden earlier today and I am not sure if it was because she was eating grass or if it is because she is pregnant. For sure the time will tell.

***

Idag har jag bara en kort uppdatering att dela: Oonah försökte kasta upp i vår trädgård tidigare idag men jag kan inte med säkerhet säga om det var för att hon hade käkat gräs eller om det var p.g.a. en dräktighet.


2022-05-12 (2w+0d) Day 14 of 63

Two weeks have passed since Milan’s and Oonah’s first date. And it will take at least one more week before we will be able to say that Oonah is hiding some puppies in her belly. For now she is just being as lovely as always.

On the other hand I am counting minutes until the day we will be able to say that a new generation of Sommarvinden’s puppies is in making. Luckily a lot is happening at my work which definitively makes time go faster but during the evenings thoughts of things that will need to happen once the pregnancy is confirmed sneak on me. To give you some examples:

 • How will we build the future nursery room and which materials do we need to get to fix it? (We will build it from scratch just as we did last time.)
 • Which will be the name theme of this litter? (This is not as easy as it sounds).

Why is finding the name theme not so easy? Most likely as we had a perfect theme for our first saluki litter – a Star theme. Now it just feels that no theme we currently think of is ever going to be as good as that first one. So here I think it can be good to ask you dear readers of this text to help us find our next perfect name theme. You can send us your suggestions via contact form, or via email if you already have it. Your name will not be disclosed on our homepage without you giving us your consent first. We may only publish your theme proposal.

Some of the name themes we already considered:

 • Song titles – we had Elton John litter in 2020 (Italian greyhounds) so we would like not to use the song theme for this litter.
 • Peace Nobel prize winners theme – not able to find enough with the names we like. Also a bit boring with human names.
 • Dream theme – the one that is the favourite for now. Some examples of possible names:
  • Sommarvindens I Am A Dreamer
  • Sommarvindens I Have A Dream
  • Sommarvindens I Was Dreaming Of You

What we love? – flashy names that touch ones heart. So please send us your name proposals if you have an idea you think that we will love. Thank you!

***

Två veckor har passerat sedan Milans och Oonahs date. Och det kommer ta åtminstone en till vecka innan vi kommer kunna säga att Oonah döljer några valpar i sin mage. För nu så är hon så ljuvlig som alltid.

Å andra sidan räknar jag minuter, timmar och dagar tills vi kommer kunna säga att vi har en ny generation av Sommarvindens valpar på gång. Lyckligtvis händer det mycket på mitt jobb vilket definitivt får tiden att gå snabbare. Trots det, smyger sig tankarna på vad som kommer behöva fixas när dräktigheten är bekräftad fram varje kväll. För att ge er några exempel:

 • Hur skall vi bygga valprummet och vilka material behöver vi för det? (Vi kommer bygga den från grunden, precis som vi gjorde förra gången.)
 • Vilken namntema kommer vi ha till denna kull? (Detta är inte så enkelt som det låter.)

Varför är det så svårt att hitta den rätta namntema? Kanske för att vi känner att vi hade de perfekta namnen till vår första salukikull – star tema. Nu känns det som att ingen av de teman vi tänker på just nu är lika bra som den fösta. Så här tänkte vi att det kan vara smart att be er kära läsare om hjälp att hitta vår nästa namntema. Snälla skicka era förslag via vår kontaktform eller via email om ni redan har den. Ert namn kommer inte publiceras här utan ert medgivande, vi kommer eventuellt bara publicera ert temaförslag.

Några av teman vi redan har tänkt på:

 • Sångnamn – vi hade Elton John tema för vår kull i 2020 (italienska vinthundar) så vi skulle inte vilja använda oss av en sångtema för just denna kull.
 • Nobel fredspristagare tema – vi lyckas tyvärr inte hitta tillräckligt med namn vi gillar och dessutom blir det lite tråkigt med människonamn.
 • Drömtema – den tema som är vår favorit för nu. Några exempel på möjliga namn är:
  • Sommarvindens I Am A Dreamer
  • Sommarvindens I Have A Dream
  • Sommarvindens I Was Dreaming Of You

Vad tycker vi om? Kitschiga namn som beror ens hjärta. Så snälla skicka oss era förslag om ni har en idé som ni tror att vi kommer älska. Tack!


2022-05-09 (1w+4d) Day 11 of 63

What is the best way to get your days to pass faster when you feel that they are moving extremely slowly? Hard work. For example, putting second layer of the fence in the garden so your italian greyhound that is better in escaping than what Houdini ever was can’t escape through it, under it or above it. This and much more work in the garden has been in the focus during this weekend. Doggies loved to be with us and help in their own way by for example hiding work gloves somewhere in the garden, where exactly will be revealed in about 100 years.

Sunday morning we also got the opportunity to meet with a lovely family that lives in the same village as we do and which is interested in one of coming puppies. We met in a newly build dog park 10 minutes drive from our home. They got the opportunity to meet Dottie and Lo.

Personally, even if I try not to think of if Oonah is hiding some puppies in her belly, I always have that thought somewhere in my mind. And I observe her, as much as I only can. So the below signs noted in the table are based on my subjective observation. This is also why these signs really don’t confirm anything. The first real thing will be nausea/vomiting and we are at least a week away from that happening. In another words, looong waiting ahead.

Vad är det bästa sättet att få ens dagar att gå fortare när man känner att de rör sig extremt långsamt? Hårt arbete. För exempel, lägga en andra lager stängsel i trädgården så att ens italienska vinthund som är bättre på att rymma än vad Houdini någonsin var inte kan ta sig igenom den, under den eller över den. Det och mycket mera arbete i trädgården har varit i fokus denna helg. Vovvarna älskade att vara med oss och hjälpa på deras egna sätt genom att, till exempel, gömma några arbetshandskar någonstans i trädgården. Var exakt kommer avslöjas först om omkring 100 år.

På söndagsmorgon fick vi också tillfälle att träffa en familj som bor i samma by som vi gör och som är intresserade av en av valparna ur denna kull. Vi träffades i en närliggande hundrastgård som ligger ca 10 minuter med bil från vårt hem. Där de fick tillfälle att träffa Dottie och Lo.


Även om jag försöker att inte aktivt tänka på om Oonah är dräktig eller inte så lurar den tanken någonstans i mitt minne hela tiden. Och jag glor på Oonah så mycket jag bara kan. Så ovanstående tecken markerade i tabellen är baserade på min subjektiva observation av Oonah. Det är också därför dessa tecken inte kan ses som en bekräftelse på eventuell drältighet. Det första riktiga tecken på dräktighet kommer bli illamående och/eller kräkningar som kommer om drygt en vecka. Med andra ord är det en låååång väntan.


2022-05-06 (1w+1d) Day 8 of 63

Lady Oonah enjoying the warm spring winds earlier today. For now there is not much to report as we are only in day 8 of her pregnancy. With that said we would like to wish you all a lovely weekend!

***

Lady Oonah njuter av vårens varma vindar under sen eftermiddag idag. För nu har vi inte så mycket att rapportera om eftersom hon bara är i dag 8 av sin dräktighet. Med det sagt önskar vi er alla en underbar helg!


2022-05-04 (0w+6d) Day 6 of 63

I was away for two days and when I came back this girl was the one that greeted me the most intense. She almost knocked me off my feet when she jumped on me to say welcome back. She really is a special girl. After a while she calmed down and joined me in the garden where she laid down and followed each step I took with her beautiful eyes.

I apologise for the poor picture quality. It was taken with my mobile as I wanted to catch the moment.

***

Jag var i väg med jobbet i två dagar och när jag kom tillbaka var det denna tjej som hälsade på mig mest intensivt. Hon nästan fick mig falla omkull när hon hoppade på mig för att säga välkommen tillbaka matte. Hon är verkligen mattes speciella tös. Efter en stund lugnade hon ned sig och följde med mig ut i trädgården var hon la sig till ro på en plats där hon hela tiden kunde ha mig under uppsikt och fortsatte att följa min varje steg med sin kloka blick.

Jag ber om ursäkt för dålig bild. Den är tagen med min mobil då jag ville fånga ögonblicket.


2022-05-02 (0w+4d) Day 4 of 63

The question you are most likely asking yourself now is when will we know if Oonah really is pregnant or not? Right? Well it is a question we will not be able to answer for at least 3-4 weeks. Usually we use this table to determine if a bitch is pregnant and we will do so this time as well. As soon as we notice any of the signs we will update it.

Frågan ni nästan helt säkert ställer er nu är när kommer vi få veta om Oonah är dräktig eller inte? Eller? Väl, den frågan kommer vi inte kunna besvara på 3-4 veckor. Vanligtvis använder vi oss av ovanstående tabell för att komma fram till om en tik är dräktig eller inte. Vi kommer göra så denna gång med. Ju fler av ovanstående symptom tiken visar desto större chans att hon är dräktig. För nu ser vi inga av dessa symptom.


2022-04-30 (0w+2d) Day 2 of 63

Today’s meeting with Milan went as well as Thursday’s. And based on the facts we now have we can assume that both matings happened in the right time. On the below picture you can see positioning of Oonah’s ovulation, maturing of the eggs and both matings. Timings look good which for sure increases the chance of us welcoming the little ones in about two months time.

Dagens möte med Milan gick lika bra som torsdagens. Och baserat på de fakta vi nu har, och vilka ni kan se i ovanstående bild, kan vi anta att båda parningar hände i rätt tid. Detta ökar definitivt chansen på att vi kommer få välkomna små valpar i vår familj om två månader.


2022-04-29 (0w+1d) Day 1 of 63

This time, just like the last time, I wasn’t really planning to do progesterone test as the male usually knows when it is time for mating and as the bitch does not allow male to come close if she is not ready. However, as you for sure already know, both David and me like facts and don’t like guessing when one can know for sure. Especially as the bitch can allow mating too early in the cycle. So I changed my mind as a progesterone result can give us exact data of where in the cycle Oonah is. So I made a very late call to our vet who was kind enough to let us come 20 minutes later for an progesterone test and half an hour after we came home again we got a call with results: 28,6 nmol/l.

This time, just like the last time, I wasn’t really planning to do progesterone test as the male usually knows when it is time for mating and as the bitch does not allow male to come close if she is not ready. However, as you for sure already know, both David and me like facts and don’t like guessing when one can know for sure. Especially as the bitch can allow mating too early in the cycle. So I changed my mind as a progesterone result can give us exact data of where in the cycle Oonah is. So I made a very late call to our vet who was kind enough to let us come 20 minutes later for an progesterone test and half an hour after we came home again we got a call with results: 28,6 nmol/l.

Looking in the below table this would mean that Oonah for sure had ovulation, most likely yesterday, when she was mated for the first time. This means that the mating we did yesterday was OK but that one more mating done tomorrow would be even better. As we live not so far from Milan we agreed with his owner Anette to meet again tomorrow.

Denna gång, precis som förra gången, planerade vi inte att göra ett progesterontest eftersom vi litar på att både hanen och tiken vet när det är rätt tid för en parning. En tik skulle aldrig låta en hane komma i närheten om inte hon var redo. Men, som ni säkert redan vet, så gillar både David och jag basera det vi gör på fakta och inte gissningar. Det är bättre veta säkert än gissa sig till saker. Speciellt eftersom en tik faktiskt kan tillåta en parning ganska tidigt (innan det finns mogna ägg) och under en längre period. Och denna gång planerade vi inte mer än en parning dessutom. Så självklart ändrade vi oss och jag gjorde ett sent samtal till vår veterinär som lyckligtvis kunde göra ett test snabbt om vi kunde komma dig så fort som möjligt. 20 minuter senare var provet taget och en halvtimme efter att vi hade kommit hem igen fick vi svaret. Oonahs progesteron låg på 28,6 nmol/l.

Om man tittar i ovanstående tabell så ser man att Oonah redan har haft ägglossning, antagligen redan igår. Det innebär att gårdagens parning var OK men att en parning imorgon skulle vara ännu bättre. Eftersom vi bor ganska nära Milan kom vi överens med hans fina ägare Anette att vi skall träffas imorgon igen.


2022-04-28 (0w+0d) Day 0 of 63

Today Milan’s and Oonah’s journey started when they met on a beautiful sunny meadow accompanied by humblebees searching for nectar and birds singing in the forest nearby. Their meeting was playful and calm and we could not have wished for a better start of their journey

***

Idag började Milans och Oonahs resa när de träffades på en solig äng, bland humlor som letade efter nektar och fåglar som sjöng deras förförelsesånger i skogen i närheten. Deras möte var lekfullt och lugnt och vi kunde inte önska oss en bättre start på deras resa.